Job Details

Specjalista ds. badań

Bolesława Chrobrego 15, Poland | Bolesławiec | Full-time

Opis oferty pracy

 • Wykonywanie badań mikrobiologicznych ilościowych i jakościowych, w tym praca z drobnoustrojami referencyjnymi, charakterystyka np. testy API, barwienie Grama.
 • Wykonywanie badań materii cząsteczkowej przy użyciu laserowego licznika cząstek,
 • Wykonywanie pomiarów widm w podczerwieni (FTIR),
 • Pobieranie mikrobiologicznych prób w halach produkcyjnych w ramach nadzorowania higieny
 • Realizacja badań z zastosowaniem Dobrej Praktyki Laboratoryjnej oraz systemu zarządzania jakością, środowiskiem i bhp
 • Analiza i ocena wyników oraz sporządzanie raportów badań
 • Obsługa specjalistycznych urządzeń i sprzętu laboratoryjnego 
 • Modyfikacja istniejących oraz opracowywanie i  walidowanie nowych metod badawczych
 • Wykonywanie zestawień z badań oraz dokumentacji laboratoryjnej na potrzeby raportowania danych na bazie pakietu Microsoft Office
 • Inicjowanie działań korygująco-zapobiegawczych w procesach

Kwalifikacje

 • Wykształcenie wyższe w dziedzinie mikrobiologii lub pokrewnej
 • Praktyczna, biegła znajomość technik mikrobiologicznych i obsługa wyposażenia laboratoryjnego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej podstawowym
 • Doświadczenie zawodowe poparte wcześniejszą pracą przez okres co najmniej 3 lat w laboratorium o zbliżonym profilu
 • Silna motywacja do realizowania zadań
 • Zdolność do zrozumiałego przekazu specjalistycznej wiedzy;
 • Umiejętne planowanie i organizowanie pracy;
 • Chęć ciągłego samokształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Zdolność analitycznego myślenia i otwartość na zmiany;
 • Umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów
 • Zdolności techniczne i optymalizacyjne w dziedzinie laboratoryjnej;
 • Znajomość programów komputerowych (Microsoft Office);
 • Znajomość metod statystycznych;
 • Przestrzeganie regulaminów wewnątrzzakładowych i przepisów o zachowaniu tajemnicy służbowej.

Dodatkowe informacje

 • Stabilne zatrudnienie w dużej organizacji
 • Wynagrodzenie wraz z pakietem dodatków
 • Szansę na uczestnictwo w międzynarodowych projektach, wykorzystanie wiedzy i dobrych praktyk do tworzenia optymalnych i dopasowanych do organizacji rozwiązań
 • Szanse rozwoju, w ramach poszerzania zakresu odpowiedzialności i możliwości awansu wewnętrznego
 • Przyjazną atmosferę

About Gerresheimer

Gerresheimer is the global partner for pharmaceutics, biotech, healthcare, and cosmetics with a very broad product range for pharmaceutical and cosmetic packaging solutions and drug delivery systems. The company is an innovative solution provider from concept to delivery of the end product. Gerresheimer achieves its ambitious goals through a high level of innovative strength, industrial competence and concentration on quality and customer focus. In developing innovative and sustainable solutions, Gerresheimer relies on a comprehensive international network with numerous innovation and production centers in Europe, America and Asia. Gerresheimer produces close to its customers worldwide with around 11,000 employees and generated annual revenues in 2022 of EUR 1.8bn. With its products and solutions, Gerresheimer plays an essential role in people's health and well-being.

Equal rights

All applicants are considered without any regard to race, color, creed, religion, age, national origin, ancestry, ethnicity, gender, gender identity, gender expression, sexual orientation, marital status, veteran status, disability, genetic information, citizenship status or membership, or any other legally protected status.

Interested? Apply today!